Volksverhalen


De ooievaar wordt al eeuwenlang beschouwd als symbool van voortplanting en brenger van geluk. De Germanen noemden de ooievaar al “Eidebar”wat betekent:Boodschapper van het leven. Ook in ons land spelen volksverhalen en vooral tradities een grote rol en zeker de folklore met betrekking tot de ooievaar maakt de afgelopen 10 jaar een soort van revival door. Van de bekende beschuit met muisjes gaan we de laatste jaren over op de ooievaar, of het nu is op het geboortekaartje of op een blauwe of roze ooievaarsvlag. Zelfs metershoge houten ooievaars staan in de tuin en complete nesten met oudervogel en jong kom je tegen. Maar ook de ooievaar welke door het raam naar binnen lijkt te vliegen is mateloos populair. Zelfs de uit vroegere tijden bekende Kandeel, is tegenwoordig bij wat een slijter weer terug in het schap. In uiteraard een feestverpakking met daarop ooievaars op het nest.
Het zijn ook niet alleen baby’s welke de ooievaar aan de bijnaam geluksbrenger helpen, want in de middeleeuwen was men in menig Duitse stad ervan overtuigd dat ooievaars op je dak je huis zouden beschermen tegen brand. Dit fenomeen werd toegeschreven aan de manier waarop ooievaars in zeer warme dagen hun jongen voorzien van water.
Verder werd de ooievaar vooral gezien als het begin van de lente. Gelukkig was dan de lange, donkere koude winterperiode weer ten einde en dit in combinatie met de gedachte dat het huis waarop deze geluksbrenger zijn nest bouwde gevrijwaard werd van onheil gaf een gezegend gevoel.
Uitzonderingen bevestigen ook hier de regel zo lezen we in Het Nieuwe Huys van de Friesch Doopsgezinde gemeente West-Zaandam, want op 11 july 1715 is door Annetje de Roos, “ingebragt om op de schoorsteen iets te maken dat de Ojevaars daar niet op kunnen zitten ofte neste maken, also daardoor ’t regenwater in de bak stinkende en onbequaam werde”.
De afbeelding van de ooievaar op vele artikelen geeft vanuit de historie dan ook het belang van de ooievaar aan. Op lepeltjes, maar ook als schaar, op lucifersdoosjes, op de jeneverfles, op munten en op papiergeld overal is hij aan te treffen. De voor ons meest bekende is denk ik wel die in het logo van Den Haag.
Terug naar boven