Nieuws

November: Het is november en het is nu erg rustig in ooievaarsland en eigenlijk zouden nu alle ooievaars Nederland verlaten moeten hebben. Maar we weten dat er een aantal ooievaars in ons land blijven overwinteren. We hopen dat de vogels welke in Nederland blijven, niet die keus maken omdat ze gevoerd worden, maar hopelijk zijn het opportunisten welke geloven dat ze op eigen kracht hier ook kunnen overwinteren. Dat die hoop niet op waarheid berust weten we ook, maar wij blijven streven naar een zo natuurlijk mogelijk biotoop voor de ooievaars.
Op bijgaande foto van 1 november zien we 2 ooievaars, maar schijn bedriegt!In Earnewald zijn op 26 augustus de laatste jongen op trek gegaan. We hebben daar 10 geringd en er zijn 12 op trek gegaan,
In Beetserzwaag ringden we er 30 en er zijn er daar 39 groot geworden, maar nadien toch nog zeker 9 dood gegaan (ook geringede ex.) dus onze schatting is dat er hier een dertigtal jongen op trek zijn gegaan.

Voorlopig is dit vooralsnog het het laatste nieuws, en wie in de winter toch een ooievaar aantreft die raad ik aan om daar een foto van te maken, want er wordt een wedstrijd georganiseerd met als thema: Ooievaars in de winter. Zie hiervoor via onze link op STORK.

September: De meeste ooievaars zijn ondertussen op trek. Vooral de jonge exemplaren welke dit jaar geboren zijn, gaan vaak als eersten aan de reis beginnen. 

 Maar dat niet elke ooievaar dat haalt mag ook duidelijk zijn.

 In augustus viel er veel te genieten, voor de ooievaars zoal u kunt zien maar ook voor de kijkers.

 

 En dat de ooievaars zich niet laten storen door de werkzaamheden van Vermilion, laat bijgaande foto ook duidelijk zien.

Augustus, is de maand van het zweven, wat de ooievaars betreft. Ook worden er uiteraard nog de nodige vliegoefeningen gedaan. Landen moet per slot van rekening goed "onder de vleugels worden gekregen" zoals hier in Beetsterzwaag.En dan verderop in het land zie je nog een nest met 4 ooievaars zoals hier tussen Olst en Wijhe, maar je ziet ook al kleine groepjes zweven.

In Earnewald zien we naast ooievaars ook andere activiteiten. De ooievaars maken daar al jaar en dag gebruik van de lichtmasten op de boorlokatie. Deze was er al ver voordat wij er begonnen met de ooievaars, dus de vogels zijn er ook goed aan gewend. Deze maand is Vermilion begonnen met uitbreiding van deze locatie en er wordt opnieuw naar gas geboord, dit op zo'n 2400 meter diepte. In zeer goed overleg met ons heeft Vermilion er alles aan gedaan om mogelijke overlast voor onze ooievaars te voorkomen.

Juli: Juli is de maand van het hooi en de ooievaars zoeken dan ook heel snel de weilanden waar boeren druk doende zijn geweest zoal hier paralel aan de A7. Het ideale fourageergebied.

 

 

 Op het nest treffen we nog jonge ooievaars aan.
 

 

 En er zijn al veel jongen welke goed kunnen vliegen.

Onder het van Harinxmanest treffen we een oudervogel met jong, en het jong loopt nog steeds al bedelend om voedsel achter moeder aan.
 

 en als moeder weer naar het nest vliegt, gaat het jong er gelijk achteraan en land ook weer op het nest.
 

 en even verderop aan de Folkertsleane in Beetsterzwaag zien we een oudervogel op het dak,

  

en de jongen zitten een dak verder,
 

 Kortom er valt veel te zien en te genieten wat de ooievaars betreft. In Friesland maar ook elders, zoal hier in het rivierengebied van Overijsel/Gelderland richting Heerde.

 

 Juni: In het weekend van 9 en 10 juni zijn we druk doende geweest met het ringen van ooievaars. De conclusie is dat er door de slechte weersomstandigheden toch een groot deel van de jongen zijn doodgegaan. Desondanks zaten er rond Beetsterzwaag toch nog een 30 tal jonge ooievaars, maar in vergelijking met 2011 zijn de resultaten veel lager. Ook opmerkelijk zijn de grote verschillen in leeftijd. We troffen jongen welke al bijna konden vliegen, maar ook jongen welke nog te klein waren om van een ring te voorzien. En sterker nog, sommige ooievaars zitten nog op de eieren. Met de hoogwerker hebben we weer diverse nesten bezocht.

Zoals hier in de boom of het nest op de boerderij:

In Earnewald zagen we eenzelfde beeld. Ook hier zijn meerdere jongen gesneuveld en ook hier troffen we jonge ooievaars van nog geen week oud.

Ook op andere plaatsen doen de ooievaars het goed en bv voor de molen in Peize Noord, geeft dat een mooi beeld.

Beleef de lente, is een ontzettend bekend fenomeen maar ook in Eernewoude/Earnewald kunt u waarschijnlijk nog heel lang genieten van het opgroeien van ons ooievaarsjong, want hij/zij doet het goed. Voor uw live beeld zie onze webcam.

Mei: Op 15 Mei was het bingo voor onze webcam want de eerste jonge ooievaar kwam uit het ei. En ook nummer 2 en 3 en 4 volgden. Door de media aandacht gingen heel veel mensen een kijkje nemen via onze site. Zo gingen er op 17 mei 1150 mensen via www.ooievaars.nl een kijkje nemen. Jammer genoeg was het verloop dramatisch want zaterdag 19 mei waren er al 2 dood en zondag had het er de schijn van dat er niets meer levend te zien was. Gelukkig bleek er maandag 21 mei toch nog 1 in leven te zijn. We hopen deze het gaat redden.

Op vele plaatsen zitten jonge ooievaars op de nesten. Zoals hier in Buitenpost, waar al 2 jongen te zien zijn (maar 1 zich nu even verdekt opsteld) en in Veenklooster zit ook weer een paar. Of daar ook al jongen zijn is nog een vraag. In iedergeval is het fijn dat deze beide voorname nesten ook dit jaar weer in gebruik zijn.Duitsers heben blijkbaar iets met Veen, want vorig jaar maakten we al melding dat er een Duitse ooievaar broedde in De Veenhoop. En dat is ook dit jaar het geval. Het toeval wil dat er echter dit jaar ook een Duitse ooievaar broed in Veenklooster.

Naast voorname nesten zijn er ook mooie traditionele voorbeelden zoals hier op het dak van een boerderij in Beetsterzwaag. Geweldig mooi, maar mogelijk denken de eigenaren daar genuanceerd over.Als er wat te pikken valt zijn we er als de kippen bij, zoals hier in Warga en Ryptsjerk.Op heel veel plaatsen zitten ondertussen de ooievaars te broeden en begin volgende maan zullen ws de eerste eieren uitkomen. Landelijk zijn er ondertussen al diverse jongen uit het ei gekropen maar in het noorden zijn ze gemiddeld altijd iets later.
De ooievaars blijven (gelukkig) ook bij de media erg in trek, zo hadden we op 12 april een halve pagina in kleur in de Leeuwarder Courant en ook Omrop Fryslan weet de ooievaars te vinden. Deze keer in de persoon van Remco de Vries

April: Het is 1 april. De eerste grote drukte voor de ooievaars is bijna voorbij. Vroeg op, nesten opknappen en stofferen, paren en dan kan uiteindelijk het broeden beginnen, want de eerste eieren zijn gelegd.

Maart: We zijn nu 10 dagen verder en dan kan er veel veranderen. De ijsbergen zijn verdwenen en de ooievaars zijn masaal terug en hebben overal in den lande hun nesten weer in bezit genomen. Rond Beetsterzwaag zie je hier en daar groepjes ooievaars fourageren, worden nesten opgeknapt en is het in sommige bomen al weer een drukte van belang.


 

Februari: Vandaag 26 februari, zou je als je naar het ijsselmeer kijkt, met nog "bergen" aan ijs, nog niet aan ooievaars denken, maar de eerste vogels staan vandaag toch weer op hun nest.

Januari: De wintertelling betreffende de ooievaars leverde jammer genoeg dit jaar nog meer overwinterende ooievaars op dan vorig jaar. Er zijn op een 7 tal plaatsen in Nederland grote concentraties van boven de 25 ooievaars waargenomen. Teleurstellend genoeg scoort het noorden van het land daarbij uitzonderlijk hoog en dat heeft uiteraard alles te maken met het voeren van de ooievaars. Hoewel op advies van Vogelbescherming al jaren wordt gepleit voor het stoppen van dat voeren, is volstrekt duidelijk dat niet iedereen die mening deeld. Een gemiste kans, want ooievaars horen nu eenmaal op trek te gaan en de mens behoort dat niet te doorbreken. Er werden derhalve dit weekend (14 en 15 jan) meer dan 650 ooievaars geteld (bron Stork)
Ons dringend advies is dan ook om ooievaars niet te voeren!


Voor de provincie Friesland is 2011 een uitstekend ooievaarsjaar geweest met bovengemiddelde resultaten. In en rond Earnewald werden 16 ooievaars groot en rond Beetsterzwaag 48. Daarnaast zaten op tal van plaatsen nog nesten zodat het totaal ver boven de 100 jongen zal liggen. Op dit moment is het uiteraard nog rustig in ooievaarsland want zo'n 75 % van de ooievaars is op trek. Wel blijven er op diverse plaatsen in ons land ooievaars achter (vooral daar waar gevoerd wordt) zodat het aantal in ons land overwinterende ooievaars zo rond de 500 ligt. In het weekend van 14/15 januari zullen we dat aantal weer vaststellen.

Klik hier voor het nieuws uit 2011.


Terug naar boven