Nieuws

November: Betreffende de ooievaars is er momenteel weinig nieuws. Toch was er voor It Eibertshiem nog opvallend nieuws. Onze donateurs kregen, veel later dan te doen gebruikelijk, het jaarverslag met de post. En hoewel het crisis is en veel stichtingen juist om een hogere bijdrage vragen, schreef onze penningmeester opvallend genoeg dat: vanaf heden geen bijdrage meer wordt gevraagd. Reden hiervoor is dat het project om de ooievaar terug te krijgen is geslaagd en dat er op tig plaatsen weer ooievaars broedden. De ooievaars redden zichzelf, gaan grotendeels op trek en bv voerkosten hebben we niet meer. Onze stichting blijft wel actief wat betreft bijhouden broedplaatsen, voorlichting, en bijvoorbeeld het ringen van ooievaars. Einde citaat.

Het jaarverslag zal nog 2 x op papier verschijnen maar ook dat stopt dan. Dit omdat velen de weg naar onze site weten te vinden en de jaarverslagen zijn daar ook op te vinden. Vandaar dat deze keus is gemaakt. Niet alleen vanuit veranderde communicatietechnieken maar ook vanuit de gewijzigde doelstelling en vanuit kostenbesparing is dit o.i. goed uit te leggen.

Oktober:
Op 28 oktober raast er een storm over ons land welke vooral in het noorden voor veel schade zorgt. Ook onze ooievaarsnesten hebben het zwaar te verduren.
Ze waaien uit de boom en ook een aantal nesten staan bijkans verticaal. Rond Beetsterzwaag waaiden er drie uit de boom. En in het veengebied in Earnewald moge ook duidelijk zijn dat de nestpalen niet in beton gegoten zijn. De paal is omgewaaid en een kleine m3 nestmateriaal ligt er mooi naast.

Augustus: Het is augustus en veel jonge ooievaars hebben de nesten verlaten. Op de fourageerplekken is het in sommige gebieden een drukte van belang. Hier bij Hemrik 3 ooievaars welke lang in gelid blijven lopen al al pikkend hun kostje opdoen. Het heeft er de schijn van dat de prooien (tjes) hun gewoon in de bek/snavel vliegen.

Vandaag is het 6 september en veel ooievaars zijn reeds aan de trek begonnen, vooral de jonge vogels zijn al weggetrokken in de laatste week van augustus. In Earnewald, maar ook in Beetsterzwaag is het daarom nu zoeken om ooievaars en dan ondek je nog een enkel exemplaar.
In gebieden waar volop gevoerd wordt zijn het met name de oudere vogels welke nog blijven hangen. In de Schiphorst tref ik een groep van zeker 80 exemplaren waarbij ik nog geen 10% vogels van 2013 aan tref maar vooral vogels van 3 jaar en ouder.

Juli: Het is juli en eindelijk stralend mooi weer.
Boeren en ooievaars zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen uitstekend samenwerken. Zijn boeren met hun werkzaamheden bezig op het land dan zijn de ooievaars snel van de partij om voor hun geschikte prooidieren te vangen. In Earnewald treffen we 3 juli ooievaars aan in het hooi.
In Beetsterzwaag zitten de jonge ooievaars op 6 juli heerlijk in het zomerzonnetje, maar ook daar moet gewerkt worden door de oudervogels en even later wordt er weer een landing ingezet op weg naar een nest met jongen.


Op 29 juni hebben we veel jongen kunnen ringen.

In Earnewald zitten nog een 10 tal jongen op de diverse nesten. Bij Vermillion treffen we een altijd bereidwillige organisatie aan zodat we daar ook kunnen ringen. Wel gelden daar strenge protocollen. We zijn voorzien van helm en veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en soms zelfs overall. En vooraf wordt ter plekke eerst het terrein geinspecteerd en de benodigde vergunningen getekend.

Maar daarna kunnen we dan ook de lucht in.

Rond Beetsterzwaag waren een 30 tal nesten, maar lang niet op alle nesten troffen we nog jongen aan. En waar nog wel jongen zaten waren aantallen kleiner. Er waren geen nesten met 3 jongen (meer) en zelfs de nesten met 2 waren ver in de minderheid. Door de kou en nattigheid van de laatste weken zijn er nogal wat jongen dood gegaan. Zo tref je soms onder de nesten de dode jongen aan. Maar ook bij andere vogels gaat het niet altijd goed, zoals bij deze jonge reiger welke we ook aantreffen.

 In Beetsterzwaag hebben we 22 jongen kunnen ringen en er zitten daarnaast nog 5 jongen op diverse nesten waar we niet bij kunnen. Al met al dus nog een goed resultaat. Het blijft dan ook altijd een mooie actie als je vanuit de hoogwerker op weg naar een nest gaat.En uiteindelijk is dan het resultaat dat de jongen in het nest zitten voorzien van ring.Juni: Het is 3 juni.
De ooievaars hebben het druk met hun jongen.
Op sommige nesten zie je nog bijna geen jong(en) zoals hier bij het wisselen van de wacht. Toch zijn ze er want de vogels zijn druk aan het voeren. Eerst braken ze het nodige in het nest en de jongen zoeken er iets uit wat van hun gading is en de oude vogels pikken dan zelf de restanten weer op.
Op een ander nest zie je een klein kopje en op het volgende nest zijn de jongen alweer een stuk groter gegroeid. We zien dus grote verschillen in leeftijdsopbouw.Mei: Op 26 mei kruipen de eerste jongen uit het ei voor onze webcam.

Het is 1 mei en de meeste ooievaars hebben ondertussen hun nestplaats in bezit en de eerste eieren hebben we rond 20 april waargenomen.
Dat is gemiddeld voor Friesland een 3 weken later dan gebruikelijk.
Tot nu toe lijkt alles heel goed te gaan. In Earnewald zijn weer een 12 paartjes actief en in Beetsterzwaag een 30. Ook in andere plaatsen zoals Oranjewoud, Buitenpost, Veenklooster zijn de bekende nesten weer bezet. (De beide nesten in Kollum en ook het nest in Twijzel moeten het ook nu zonder ooievaars stellen)
Rond Earnewald verspeiden de ooievaars zich nog steeds, was er in Opeinde en Garijp al langere tijd een broedgeval, ook in Oudega is nu weer een nest in gebruik genomen. Dit is voor het laatst in 1966 geweest, en nu, zei het op een andere plek in 2013 opnieuw. Voor 2013 weer volop kansen voor de ooievaars!

Op de foto's met de klok mee, Oudega, Garijp, Opeinde en Earnewald.En op een andere woonboerderij zit de wachter toezicht te houden bij een nest aldaar in de tuin.April: Het is half april en de ooievaars in het Noorden worden actiever,zoals bv hier in Lelystad. Er wordt druk gewerkt aan de nestbouw, maar ook hier zijn ze aanmerkelijk later dan gewoonlijk.Niet overal gaat het goed tijdens de nestbouw, zoals bijgaande foto vanuit Beetsterzwaag.

Waarschijnlijk zijn de gevechten op het nest deze vogel noodlottig geworden, want er is behoudens letsel aan de kop niets vreemd te ontdekken. Diverse mail en telefoontjes kwamen bij mij binnen in de trant van: Haal die ooievaar even van dat nest. Men onderschat daarbij de hoogte van het nest of men overschat de lengte van mijn ladder. Ik kwam met 8.5 meter en zie hier het resultaat.

Maar in ieder geval, het beest is verwijderd.


Het is vandaag 1 april en het was hier vanmorgen 6 graden onder nul. Bij mooi zonnig weer ziet het er nog redelijk uit.

Maar het is nog wel erg winters en deze zilverreiger hoopt waarschijnlijk ook op hogere temperaturen ivm voedselvoorziening.

Was het op 6 maart al 18.8 graden, toch is maart in de top 10 van koudste maart maanden terecht gekomen sinds 1901. Gemiddeld kwam het kwik tot 2.6.

En we moeten terug tot 1987 toen maart nog iets kouder was.

Ook voor de ooievaars is het weer van invloed want normaliter is er op 1 april het eerste ei, en nu zijn de nesten nog niet eens 'opgemaakt'. Een rondje langs de nesten levert hier en daar een ooievaar op maar de meesten staan er nog wat teruggetrokken bij. In Earnewald is zelfs bijna geen ooievaar te ontdekken en alle nesten zijn leeg. In Beetsterzwaag tref ik een groepje aan op een weiland.

 en er staan 2 op een nest maar die vertrekken ook gelijk.

Kortom het wordt hier in Friesland een laat seizoen.

 Wel zien we in ons land grote verschillen want voor de webcam in het midden des lands liggen al 5 eieren in het nest en iets dichterbij in Noord Peize zit waarschijnlijk deze ooievaar ook al op de eieren.

Resumerend, wij wachten (waarschijnlijk net als u) op hogere temperaturen.

Maart:

BACK!

De ooievaars keren langzaam aan terug. Op diverse plaatsen zie je ze rond Beetsterzwaag al weer op de nesten staan.

 Maar kom ik dichterbij dan vertrekken ze ook weer snel.

Ook zie je hier en daar al kleine groepjes.Verder zijn we in Earnewald bezig geweest om wat nesten op te knappen, dit met gevaar voor eigen leven zoals een werkgroeplid het omschreef. Want in de veenmoerasgebieden weet je het maar nooit. Maar voor uw geruststelling we waren met drie man en na de klus zijn we ook weer met drie man thuisgekomen.


Direct na de klus inspecteerd 1 van de ooievvaars het nest gelijk.

We wachten de ontwikkelingen af. Op de foto's zie je nu de donkere weersomstandigheden. Afgelopen dinsdag 5 maar was het hier 15 graden en zaterdag 9 maart tijdens de klus 2 graden met regen en een koude oostenwind en komende nachten verwacht P.P. tussen 5 en 10 graden vorst. Nog geen voorjaar!

Februari: Zoals u kunt zien op de poster (zie hieronder) die Renze Koenes maakte, zal in het Stroomhuis te Neerijnen van 11 mei t/m 9 juni 2013 Storks in het Stroomhuis te zien zijn, een tentoonstelling over ooievaars in de NLse (toegepaste) kunst & cultuur, met werk van meer dan 40 kunstenaars, en met onder meer oude schoolplaten, boeken, archeologische vondsten en poŽzie, allemaal met de ooievaar als onderwerp.

U bent van harte uitgenodigd deze tentoonstelling te komen bezoeken, entree is gratis.

Januari: In het weekend van 12 en 13 jan is weer de jaarlijkse wintertelling van ooievaars gehouden. In onze regio werden zeer weinig ooievaars gezien, waarmee we uiteraard zeer content zijn.
Landelijk werden er 579 ooievaars geteld. En dat zijn er gelukkig aanmerkelijk minder dan in 2012 toen de telling op 653 stond. De grootste concentratie was ook dit jaar weer rond Meppel en verdere uitschieters werden gesignaleerd bij Akmarijp en De Haag. Vanuit Den Haag ook bijgaande foto met dank aan R.Schouten.

Op 8 december tref ik onderweg naar Groningen op 2 plaatsen ooievaars aan. De ene onder de rook van Leeuwarden, maar die hoort thuis in de categorie Volksverhalen.
De andere 2 tref ik aan op het nest in Opeinde in de buurt van Drachten.Klik hier voor het nieuws uit 2012.


Terug naar boven