Nieuws

December: Nu we alweer in de tweede helft van december zitten, komen er steeds meer meldingen vanuit het buitenland met ringmeldingen van de Friese ooievaars. Deze week ontvingen we een tiental meldingen uit Spanje. Vanuit Tomelloso en Cindal Real en een hele groep vanuit Toledo.

Oktober: We zitten alweer in het laatste deel van oktober, dus de kans op ooievaars is klein. Maar er blijven elke winterperiode zo rond de 500 ooievaars achter in Nederland. In Boornzwaag tref ik op een zeer mooie oktoberdag 1 % van deze groep aan. Dat geeft een zomers beeld, zo mooi tussen de koeien. Twee vogels hebben een ring en deze twee blijven waarschijnlijk altijd in Nederland, tenminste dat is de indruk op basis van ringgegevens. Nummer 1616 is in 1992 in Het Liesveld uit het ei gekomen en op 15 juli van ring voorzien. Toen nog 11 keer afgelezen in Nederland, in Vlissingen, Groningen, Uitwellingerga (4x) Akmarijp 4x en nu dus in Boornzwaag.
Nummer 2362 is geringd op 20 juni ook in Het Liesveld en deze is nog 9 keer afgelezen, alle keren in Friesland.
Zo lopend tussen de koeien wordt er ook regelmatig een muis gepakt, zoals u kunt zien.
Vandaag is het 7 oktober en feliciteren wij Dick Jonkers met het ontvangen van de Gouden lepelaar van Vogelbescherming Nederland.


(op de foto Dhr. de Boer van VBN welke Jonkers de oorkonde overhandigd)

September:
Nu we in de tweede helft van september zitten zijn de meeste ooievaars ons land uit. En dat betekend dat er nu weer andere vogels zijn welke opvallen in ons landschap.
Van de reigers zijn dat natuurlijk de meest opvallende, de meest talrijkste en de zeldzame. We hebben het dan over de zilverreiger, de blauwe reiger en de purperreiger.
Hier gedrieŽn naast elkaar.

Echt spectaculair wordt het pas als de reigers en zilverreigers aan het eten slaan. Bij de purperreiger hebben we dat niet vast kunnen leggen want deze zijn zeldzaam, bijgaande troffen we onder Garijp.

De zilverreiger geeft ons een mooi beeld van zijn visvangst.

En de blauwe reiger is verzot op muizen, ratten en af en toe een kikker.


September: We zitten al weer in september, maar met het mooie weer van eind augustus en begin september blijft er wat ooievaars betreft nog veel te zien.
Zo zit er bijvoorbeeld in Hylaard al weken een groepje ooievaars van 4 tot 10 exemplaren. Deze foerageren daar zodra er een agrariŽr actief is. De meesten zijn ongeringd maar 1 van de vogels (3E271) is in 2015 geringd als nestjong in Lippenhuizen. In 2016 is deze vogel nog gezien bij Oss en nu dus in Hylaard.
Vervolgens ontdekken we dat ook jonge ooievaars al bedreven zijn in het vangen van muizen, want in het Leechl‚n bij Grou zien we een jonge vogel van dit jaar (geboren in Earnew‚ld) met muis. En ook daar tref je regelmatig groepjes ooievaars aan.En er zijn en gaan natuurlijk deze dagen ook veel ooievaars op trek. Boven de Lindevallei treffen we op thermiek een mooie zwevende groep.
(foto groep 2/6/7/8)Juli:
De meeste jonge ooievaars hebben het nest verlaten en vliegen nu zelf rond en zoeken naar voedsel. In de hooilanden is het nu een drukte van belang want zodra de boer bezig is komen de ooievaars langs.


We zitten in de eerste helft van juli en overal in het land doen de ooievaars vliegoefeningen.

Van Lelystad naar Eemnes, naar Rossum en Hurwenen, en van Herwijnen naar Gennip.En wat Facebook betreft:

Met heel veel dank.

Juni: Het is eind juni en dan ontdekken we dat ook daar waar we niet zijn geweest te ringen, het beeld, wat succes betreft, in Friesland we overal het zelfde is. In park Vijversburg (bij Tietjerk) telden we dit voorjaar 22 bezette nesten. Er zijn nu nog 5 nesten waar jongen in zitten, de rest is leeg!
In Vijversburg hebben de ooievaars niet alleen las van de weersomstandigheden, maar ook van de vele Nijlganzen.Verder zitten de ooievaars in de tijden dat ze geen voedsel zoeken vooral veel te poetsen en ook dat geeft mooie plaatjes.En tijdens het voedsel zoeken treft de ooievaar soms ook een vreemde prooi. Hij jaagt er normaliter natuurlijk niet op, maar een nog jong exemplaar wat gewond is geraakt tijdens de maaiwerkzaamheden gaat toch naar binnen. Kortom, niet hoe een koe een haas vangt, maar hoe een ooievaar een haas……………. Wimke v.d. Wal trof deze ooievaar met haas onder Lutkewierum. Met dank voor de foto’s.


Earnew‚ld/Beetsterzwaag 09-06-2017.

Persbericht.

Het weer van de afgelopen 5 dagen heeft een ware slachting onder de jonge ooievaars opgeleverd. Nog niet eerder in de lange geschiedenis van It Eibertshiem waren reultaten zo dramatisch.
In Earnew‚ld werden vandaag tijdens de jaarlijkse ringdag een 10 tal jongen van een ring voorzien maar er werden ook diverse dode jongen aangetroffen en op een groot aantal nesten zaten geen jongen meer. Dit terwijl er toch een 24 nesten in en rond Earnew‚ld zijn.
In Beetsterzwaag waar een 40 nesten zijn was het beeld ook zeer slecht. We haalden daar 28 dode jongen van de nesten en we hebben 30 jongen geringd.
Verder zijn er zowel in Earnew‚ld als in Beetsterzwaag nog een aantal nesten waar we niet bij kunnen, hier zitten mogelijk nog wat levende jongen op maar ook daar zullen nog diverse jongen dood op liggen.
Kortom vandaag een trieste dag en dit jaar dus beduidend minder jongen dan de afgelopen jaren.

H.Folkertsma, Voorzitter It Eibertshiem.


Het is 1 juni en met een mooie zuidenwind genieten de ooievaars van het mooie weer. En wij natuurlijk ook maar wij genieten ook vooral van de ooievaars want er staan veel mensen omhoog te kijken. En daarnaast kijkt men op onze site via onze webcam of via Facebook. We hebben nu ruim 18.000 bezoekers op onze site gehad met als uitschieter 30 april met 669 bezoekers! Via Facebook hebben we nu ruim 4000 likes.Voor de ooievaars is het nu voedertijd.En ook zien we op een aantal nesten weer 4 jongen zitten, zoals hier in Buitenpost.Mei:
Het is halverwege mei en voor de ooievaars is het een belangrijke en drukke tijd. De eerste jongen zijn nu ruim 3 weken oud en voor de ooievaars is het foerageren dus prioriteit nummer 1. Je ziet ze lopen in de klassieke houding, ze pikken per minuut zo’n 20 keer iets op, gooien het omhoog en vangen het dan op.In Earnew‚ld tref je de mooiste beelden van zwevende ooievaars op weg naar hun nest boven de petgaten.

En ook in Vijversburg treffen we de eerste jongen en geven de ooievaars de bezoekers een geweldig mooie kans op de foto van hun leven. En ook treffen we een ooievaar foeragerend in Noardburgum even later hier aan op het nest.


 

April: Vandaag, Koningsdag 27 april, maar ook de dag dat in Earnew‚ld de jongen voor onze webcam uit het ei kwamen. In Beetsterzwaag
Waren ze een paar dagen eerder.


We zitten in de tweede helft van april en voor de meeste ooievaars is de broedtijd begonnen. Toch zijn er ook nog steeds ooievaars aan het nestelen. In Beetsterzwaag wordt op de boerderij nog gewerkt aan nest twee en drie!
En in Tietjerk (park Vijversburg) tellen we al 22 nesten.

Maart: Niet alleen in Friesland is het druk bij de ooievaars. Wist u dat er bijvoorbeeld alleen al in Amsterdam nog een 20 tal paalnesten zijn? En in 2016 werden er 8 bewoond. De ooievaars in het Vondelpark en het Amstelpark zijn ook nu al weer op hun post. Maar ook in Leidschendam en Den Haag zijn ze weer in beeld bij onder anderen The British School en op Kasteel Oud Wassenaar. Kortom van Gennep tot Peize Noord overal zijn de ooievaars in actie. Spectaculair zijn ook de beelden uit Lelystad.


 


Het is halverwege maart en er is volop actie bij de ooievaars. In Earnew‚ld en Beetsterzwaag zijn de meeste paren al aanwezig op de nesten en er wordt druk gepaard en ook worden er al veel takken en “hooi” aangevoerd. In het bosje sparrenbomen in Beetsterzwaag waar ooievaars en reigers gezamenlijk nestelen is het ook druk, want reigers stelen af en toe takken vanuit de ooievaarsnesten. En ook zijn er een paar nesten gekraakt door nijlganzen.

Februari: Stork heeft laten weten dat er in het telweekend (januari) 504 ooievaars gesignaleerd zijn. Dat is (gelukkig) een opmerkelijke daling t.o.v. 2016 (750) en we zitten hiermee in de buurt van de gemiddelden van de voorgaande 5 jaar.

Januari: Het nieuwe jaar is van start gegaan en dat betekend dat we in het weekend van 14 en 15 januari ook weer de jaarlijkse wintertelling gaan houden.
Van belang is dan dat u datum/aantal/plaats en mogelijk ringnummer doorgeeft aan Stork.
U kunt uw melding kwijt via wintertelling2017@ooievaar.eu of via 06-57761310 (alleen dat weekend voor dit doel beschikbaar)


2016

Oktober: We zitten in de tweede helft oktober en dat betekend dat de ooievaars grotendeels op trek zijn. Soms tref je nog een enkel exemplaar zoals hier bij Irnsum.

Eind september hebben we ook een bezoekje gebracht aan ons waterriet project (op termijn ten gunste van o.a. roerdomp) Er zijn in juni ruim 30.000 stekjes gepland en op bijgaande foto's is te zien dat die zich goed ontwikkelen. Nu staan ze doelbewust nog droog maar straks komt er een hoger waterpeil zodat ze in een paar cm water komen te staan.Augustus:
We zitten al weer in de tweede helft van augustus en dat geeft volop gelegenheid om ooievaars te spotten. Vooral omdat de meeste jongen nu ook vliegen, heb je dubbel zoveel kans. Ook kun je ze nog steeds op/bij het nest aantreffen zoals hier in Beetsterzwaag (foto links) en in Gorssel, zit deze vogel op een silo (foto rechts).Maar ook foeragerend heb je veel kans. De fotograaf treft ze hier druk doende aan de Weerdseweg in Gelderland.

Maar soms lopen ze ook keurig in gelid.Ooievaars komen voor in al onze provinciŽn maar het is natuurlijk vooral een vogel van de rivierdelta. En ook daar zie je ze dan veel.

Zodra boeren op het land bezig zijn (geweest) zie je ze foerangeren maar ook in de lucht blijft het een fraai schouwspel.

Juli: Op 2 juli waren we te gast in museum Het Petershuis te Gennep, waar de expositie Ooievaars in de kunst werd geopend. De voorzitter Mevr Ingrid Voncken opende de expositie en het woord was toen aan de samensteller dhr Piet de Bakker.Zeer zeker de moeite waard om de ooievaars ook eens met/door heel andere ogen te bekijken. Op foto 1 zien we nummer 30 en 31 met thema Lente en stilleven. Op foto 2 is Het Ei eiland te zien. En op foto 3 spat de gezelligheid van de ooievaar af met op zijn rug allerlei bezige mussen!

Dus op naar Gennep van 3 juli tot en met 28 augustus.

Maar naast het Petershuis staat het gemeentehuis van Gennep en daar op het dak ook kunst met grote K want de ooievaars doen vliegoefeningen.Juni:
In het kader van ons Roerdomp project zijn er in de afgelopen weken meer dan 30.000 stekjes riet gepland. We hopen dat dit aanslaat en dat Roerdompen hier straks hun voordeel mee doen. Nu natuurlijk afwachten of we ook last krijgen van vraat schade.

Verder is het een drukte van belang bij de ooievaars. Van voedsel zoeken (regenwormen) tot geklepper, van nest stofferen, tot vliegoefeningen.

Overal in het land is dit waar te nemen. En de jongen gedijen goed. Zoals bijvoorbeeld in Hurwenen op de schoorsteen.


Vandaag 13 juni onze jaarlijkse ringdag gehouden. Met behulp van de hoogwerker van v.d. Wal. We zijn begonnen bij het Bilderberg hotel Lauswolt, in Beetsterzwaag. En ook Joline Dalstra van radio Fryslan was aanwezig en ging mee de lucht in met onze ringer Freark Jelsma.En de nesten zitten op grote hoogte zoal u ziet Tot op 25 meter hoogte!Maar ook op een voersilo vind je een mooie nestgelegenheid.Komt de ringer met de Omrop Fryslan bij het nest op de boerderij dan vertrekt de oudervogel.In Beetsterzwaag hebben we 44 ooievaars kunnen ringen en bij de overige 10 jongen kunnen we met de hoogerker niet komen.

Daarna naar het mooie Earnewald waar we ook een 20 tal jongen aantroffen. Hier hebben we een 10 tal kunnen ringen. En ook hier zijn mooie beelden te maken. (foto 24-29-32)Zie op 14 juni ook het Omrop Fryslan programma Hea.


Het is 8 juni en in Beetsterzwaag is het voedertijd.


Het is juni en met mooi weer kun je op veel plaatsen in Nederland genieten van ooievaars. Van Lelystad (foto links) tot Rossum (foto rechts) zijn de hoogspanningsmasten in trek.In Hurwenen zitten ze hoog op een schoorsteen en er zijn jongen. En in Amerongen zoekt men het op een kasteel. waarbij de Nijlganzen ook nog op de loer staan om mogelijk het nest te kapen??Vervolgens kun je in en rond De Schiphorst op diverse manieren lekker eten, of een drankje halen met de ooievaars hoog boven je op het dak.

Mei: Recentelijk werd ik benaderd door It Friesch dagblad, met de vraag of er ook te veel ooievaars waren, want de krant had vernomen dat er rond park Vijversburg in Tietjerk sprake zou zijn van een mogelijke ooievaarsplaag. Dit omdat aldaar het aantal nesten in 1 jaar van 12 naar 27 gegaan zou zijn. En men maakte zich aldaar ernstig zorgen om de weidevogels (en vooral hun jongen) Dat men zich zorgen maakt om de weidevogels is volkomen terecht, want er is sprake van een alarmerende situatie, maar die heeft niets met de ooievaar te maken. De weidevogels staan in heel Nederland zwaar onder druk. Dit los van de ooievaar, en natuurlijk, ook de ooievaar eet vast en zeker wel eens een weidevogel, maar vormt zeker geen bedreiging, want het staat in geen verhouding. De suggestie was verder ook dat in heel ons land de populatie ooievaars ontzettend zou groeien, en ook in Friesland. Maar ook dat klopt zeer zeker niet. Kijken we bijvoorbeeld naar de getalsontwikkeling in Beetsterzwaag dan zie je de afgelopen 7 jaar dat er in 2010 25 paren waren, wat groeide naar 27 en de laatste 4 jaar steeds nog zit op 30 paar. En in bijvoorbeeld Earnew‚ld zijn we in 7 jaar van 12 naar 20 paar gegaan. Kortom maar een zeer geringe stijging, zeker in Beetsterzwaag. Wat wel opvalt, is dat hoewel het aantal paren dus steeds zo rond de 27 zit, het aantal jongen fors kan verschillen. Zo waren er in 2014 65 jongen en in 2013 maar 27, kortom daar zitten de verschillen.

Waardoor er in Tietjerk plotseling zoveel meer zijn valt moeilijk te zeggen. Allereerst is de vraag of er echt 27 paar (nesten) zitten. Ik kan dat nog bevestigen nog ontkennen, want de vogels zitten veelal boven de 20 metergrens in de boom en nu ze op het nest zitten kun je ze veelal niet zien. Daarnaast nestelen er ook veel reigers en vanaf de grond weet je niet of het nu om een ooievaarsnest gaat of om een reigernest. Wanneer ze binnenkort allemaal jongen hebben wordt dat natuurlijk wel volstrekt duidelijk. Vervolgens heeft Tietjerk cq. Vijversburg een buurman waar het ook wel een beetje tafeltje dek je is, voor de vogels. Want op steenworp afstand zit Aqua Zoo en daar valt zeer veel te eten, en ooievaars zijn nu eenmaal echte opportunisten, dus dat hebben ze snel in de gaten. Dus mogelijk is daar een verband, maar met de nadruk op mogelijk. Mevr. S. Jessen (1 ste medewerkster dierenverzorging) bevestigt dat er, wanneer de ooievaars van het park gevoerd worden er altijd wel een 10 tal wilde ooievaars mee komen eten. En ook verder eten ooievaars graag mee als de andere dieren (vogels) gevoerd worden, want pinguÔns zijn dol op vis maar ook de ooievaars (en natuurlijk de reigers) eten dan graag mee.

Kortom veel ooievaars in Tietjerk/Vijverburg en we volgen dit op de voet en vooralsnog genieten we hier volop van.


 

April: Op diverse plaatsen komen er nog steeds boomnesten bij zoals bijvoorbeeld hier in Tijnje. In 1951 broedden er voor het laatst ooievaars (bij K.J.Huisman op paalnest) maar nu zijn dus ook in Tijnje de ooievaars terug.Krijg je een ooievaarsnest in de buurt dan is het niet altijd dat je daar ook volop van kunt genieten, want soms zitten ze zeer hoog in de boom en bouwen ze ook nog eens een nest van 1.5 meter hoog en maken ze het zo diep zodat je geen ooievaar ziet zitten. Kunstige bouwers zijn het en kampioen in het aanvoeren van een wagen vol takken. (04 en 05)

Op andere plaatsen zoals in Beetsterzwaag groeperen de ooievaars bijelkaar, soms 2 of 3 nesten in de boom en nog een paar direct in de buurt.

Dan vervolgens op weg van Beetsterzwaag naar Nij Beets is een boer aan het maaien en de ooievaars (10 ex ongeringd) zijn er gelijk bij om te fourageren.

Maart: We zitten in de tweede helft van maart en de ooievaars doen het goed. In Tietjerk zijn zeker al meer dan 10 bezette nesten. De ooievaars zoeken het daar echt hogerop, want samen met de reigers zitten ze in de hoogste boomtoppen. Maar soms zoeken ze ook een zeer stevig nest. En daarnaast zijn er af en toe ook echt mooie oer Hollandse plaatjes te maken, zoals met de molen in Peize Noord.

Als we een week verder zijn (28 februari) ziet het er al weer heel anders uit. Op diverse plaatsen zijn de ooievaars terug en nemen hun vertrouwde nesten weer in hun bezit.
In Beetsterzwaag zijn al weer vele nesten met ooievaars. Soms gewoon in een boom, dan weer midden in het bos op een paalnest, of genietend van het uitzicht en in gezelschap van diverse reigers.Februari: Het is 21 februari en de eerste ooievaars keren terug, zoals deze in Eanew‚ld. In Opeinde zijn de ooievaars extreem vroeg, het nest lijkt klaar en je zou bijna denken dat het eerste ei is gelegd.Klik hier voor het nieuws uit 2015.


Terug naar boven