Nieuws

Oktober: Vandaag is het 4 oktober, dierendag. Wat de ooievaars betreft staat het nieuws momenteel nog geheel in de richting van de trek. Gelukkig gaat ruim 85% van de ooievaars op trek en via ringen en zenders komen we dus heel veel aan de weet. Bij ons komen er veel ringmeldingen binnen (en vanuit het buitenland soms ook met jaren vertraging) en dat geeft een mooi inzicht. En via zenders zien we bijvoorbeeld dat een ooievaar uit Polen een paar weken later in Soedan zit.

Augustus: Ook in augustus tref je nog regelmatig jonge ooievaars op het nest. Dan weer is het nest leeg en even later staan er weer 2 jongen op. Verder zullen deze maand weer veel jongen op trek gaan naar Zuidelijke oorden. Ongeveer 85% gaat op trek en ongeveer 600 ooievaars ( vaak de iets oudere) blijven in ons land.

Juli: Internationaal in het nieuws omdat er een ooievaar zou zijn met een kleurafwijking. En we worden dus op de voet gevolgd want er was plots een man met een ladder, dit om de vreemde kleur weg te spoelen want het bleek viezigheid te zijn, hi hi.

Juli schiet al weer op en overal in Nederland zie je nu jonge ooievaars vliegen. Dan weer is het nest leeg en even later zitten er weer een aantal jongen op. Een fraai gezicht.


Het is half juli en we bezochten diverse ooievaarswegen.
Op volgorde Buitenpost, Offingawier, Lelystad, Lippenhuizen, Herwijnen, Rossum, Vathorst, Spanga, Hurwenen, Megen.

Juni: We zitten al weer in de tweede helft van juni en we krijgen steeds meer zicht op de ontwikkelingen rond de ooievaars. Op vrijdag 12 juni en woensdag 17 juni zijn we druk in de weer geweest met het ringen van de jonge ooievaars. Eerst in Earnew‚ld en daar ontdekten we dat er toch nogal een aantal nesten waren, waar ondertussen alle jongen dood waren. Ook opvallend, er zitten nog ooievaars te broedden en een paar ooievaars waren nog te klein om een ring te krijgen. Er zit dus ruim 10 weken leeftijdsverschil in en broedende ooievaars half juni hebben we nog nooit eerder meegemaakt.
In Beetsterzwaag kregen we eenzelfde beeld. Te kleine jongen voor het ringen, nog broedende ooievaars en veel nesten waar nu geen jongen meer zijn. En dus ook opmerkelijke verschillen. In het nest bij It Fryske Gea waren alle jongen dood en bij Lauswolt waren er van de 10 nesten nog maar 4 bezet met jongen en/of eieren. Maar dan bij de boerderij van Tjeerdsma en bij het tolhuis aan de overkant een totaal ander beeld. Ook hier 10 nesten met overal 2 jongen per nest. Het blijft dus wat gissen naar de oorzaak want deze beide gebiedjes liggen hemelsbreed natuurlijk dicht bij elkaar. En we treffen ook 7 nesten met elk 3 jongen.

In totaal hebben we 74 ooievaars van een ring voorzien en er zijn nog ruim 30 jongen waar we niet bij kunnen om ze van een ring te voorzien.

Kortom we hebben in 2020 een redelijk gemiddeld resultaat wat zeker vergelijkbaar is met vorig jaar. Kijken we naar het totaal van de reproductie dan is het aantal jongen te laag in verhouding tot het aantal nesten.

Of de droogte ook meespeelt in dit geheel durven we niet met zekerheid te zeggen, vooral omdat de resultaten binnen bijvoorbeeld een straal van 1 kilometer al zo sterk wisselt. De ervaring leert wel dat als boeren hun weiland bevloeien de ooievaars er als de kippen bij zijn, maar gemak dient de mens en ook de vogels, dus significant is het niet.De foto’s van de ooievaars zijn genomen aan de DŻker in Terwispel (Nest op dak boerderij aan A7) op een Silo in Lippenhuizen, aan It SŻd in Drachten (3 in nest) en in Earnew‚ld staat het fraaie nest op klein windmolen waar Freerk Jelsma de ooievaars van een ring voorziet.

Mei: Met dank aan de Leeuwarder Courant:


21 mei. Geboortenieuws:

Sinds 2009 hebben we een webcam en daardoor krijgen we een beter zicht op de ontwikkelingen rond de ooievaars. We wisten al lange tijd dat ooievaars gemiddeld 4 eieren leggen en soms 5. We hebben voor onze camera in de afgelopen 12 jaar nog maar een paar keer echt 4 jongen gezien. Er komen wel vaker 4 uit het ei maar voordat je ze dan goed kan onderscheiden is er vaak al eentje dood. Dit jaar hebben we dan ook een unicum. Op 10 mei kroop het eerste jong uit het ei en nu 12 dagen later zitten er 5 voor de camera.
Voordat je dat goed te zien krijgt is er bijna sprake van een soort van speurtocht. Want soms, als pa of ma nog op de jongen zit, krijg je maar 1 kopje te zien, en krijg je in het nest hetzelfde beeld. Of zijn er nu twee, of drie. Nee joh er zijn er 4. Maar het blijken er toch echt 5 te zijn.


J’etais content de la photo monieur F. Mortreux, de France, ll a trouvť notre cogogne sur le nid. Ll avait dťjŠ ťtť repťrť
en Angleterre.

Blij was ik met de foto van Dhr. F. Mortreux uit Frankrijk. Hij trof namelijk een van “onze” ooievaars op het nest in Frankrijk. Eerder al hadden we meldingen gehad van broedende ooievaars uit Denemarken en Duitsland, en nu dan dus ook uit Frankrijk. Grappig daarbij is dat deze ooievaar in 2018 een maand lang werd waargenomen in Engeland. Hij/zij is geboren in 2015 in Earnew‚ld.


Vandaag is het 8 mei en is het precies 40 jaar geleden dat It Eibertshiem werd geopend. Toen een situatie van 10 broedparen in Nederland en 0,0 in Friesland. Nu vandaag de dag 160 broedparen in Frysl‚n en 1200 paar in Nederland.


We zitten weer in mei. De maand dat de jonge ooievaars weer uit het ei kruipen en dat de oudervogels het druk krijgen met het voeren van de jongen.

April: We zitten al weer in april en we zitten veel binnen, maar gelukkig kunnen we de ooievaars nog wel volgen, via onze webcam kijkt u in een nest in Earnew‚ld, en via links kunt u zelfs wereldwijd in 450 nesten kijken.

De meeste ooievaar zitten ondertussen op de eieren en het gaat tot nu toe prima. We gaan even in diverse plaatsen kijken bij de ooievaars.

Eerst Earnew‚ld:Dan Beetsterzwaag:En als laatste Tietjerk:

Maart: We zijn al weer halverwege maart en de ooievaars zijn druk aan het nestelen, hoewel ze nog niet allemaal al op hun nest zijn terug gekeerd. Via onze live-stream kunt u dit goed volgen.
Ook via Facebook volgt men ons goed en de PR via dat kanaal gaat uitstekend. Exact 5 jaar geleden zijn we met FB begonnen en het duurde ruim een jaar voordat we de eerste 1000 volgers/likes hadden. Dit met dank aan mijn vrienden/collega’s en zodoende is Groningen nog steeds de populairste plaats wat het aantal volgers betreft. Gezien het aantal bezette nesten en inwonertal is er dus nog wat te winnen in bijvoorbeeld Den Haag en Amsterdam. Wat Frysl‚n betreft moet Beetsterzwaag natuurlijk de populairste plaats worden.
Maar we zijn er natuurlijk heel blij mee, en we zijn internationaal, want er zijn al meer dan 12 landen waar we (per land) al meer dan 1000 volgers hebben.
Kortom:

 Start 2015

  0000 volgers.

 2016

 1000 volgers

 2017

 5000 volgers

 2018

 15.000 volgers

 2019

 30.000 volgers

 2020

 50.000 volgers/likes

Februari: Onze livestream is weer in de lucht dus u kunt de ooievaars nu weer live volgen. En zo eind februari, begin maart gaat de nestbouw weer van start dus alle reden om even af te stemmen op onze webcam.

Januari 2020: In ons jaarverslag was het Hans Wiegel, die de spits afbeet, maar het slot was in goede handen bij Jan Terlouw. Hij dichtte speciaal voor It Eibertshiem/Ooievaars.nl het bijgaande gedicht:

Verder zitten we al weer in februari en de wintertelling is al weer achter de rug. Zoals we al verwacht hadden waren er aanmerkelijk meer ooievaars in ons land achtergebleven dan te doen gebruikelijk. Het uiteindelijke getal zal zo rond de 1000 exemplaren komen te liggen.

In de media is ons verslag goed opgepikt en breed verspreid, van radio, tv en kranten. Onder anderen, Friesch dagblad, Leeuwarder courant, AD, Media Aktief, Woudklank, Kollumer, Drachtster courant, Van Stad tot Wad. De foto’s komen uit Drachtster, Media Aktief en Van Stad tot Wad.

     

 


Hans Wiegel:

Dit jaar op 8 mei bestaat It Eibertshiem 40 jaar en vandaag is dan ook het 40 ste jaarverslag verschenen. Dhr. Hans Wiegel doet daarom het voorwoord. Verder aandacht voor 40 jaar It Eibertshiem, 50 jaar Het ooievaarsproject en It Eibertshiem 2.0 Daar nadrukkelijk aandacht voor het herstel van het kruidenrijk grasland. Een soort van stimuleringsprijs als beloning voor een mooi initiatief.


December 2019: Sinterklaas is al weer het land uit en de meeste ooievaars ook. Klaas schijnt naar Spanje afgereisd en die heeft dus grote kans dat hij daar onze ooievaars treft want veel overwinteren daar.

Ook de grote groep ooievaars in Oldemarkt zijn eind november vertrokken, met onbekende bestemming.

Verder is er deze maand weinig te melden, uiteraard kunnen we al even de datum voor de wintertelling vermelden, en dat is op 18 en 19 januari.

Tot slot willen wij vanaf deze plaats een ieder gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2020 wensen. En wij maken ons op voor ons jubileumjaar, 40 jaar ooievaars.nl/ It Eibertshiem.

November: Het is november en gelukkig zijn de meeste ooievaars al lang vertrokken naar Zuidelijker streken. Aan die trek kleven ook de nodige gevaren, zo laat STORK ons zien dat er in september al eentje gesneuveld is in de hoogspanning bij Groningen:

En via een ringmelding uit Frankrijk zien we ook dat 1 van onze ooievaars uit Earnew‚ld het loodje legde in de hoogspanning.

 

Gelukkig komen veel ooievaars verder en vanuit Frankrijk en Spanje hebben we dan ook al weer diverse terugmeldingen ontvangen. Echt spectaculaire meldingen zijn er nog niet van de ooievaars geboren in dit jaar maar dat komt ook omdat er tussen de melding gedaan in het buitenland en de binnenkomst bij ons soms wel meer dan een jaar tussen zit.

Er zijn wereldwijd ook nog gezenderde ooievaars en de berichten daarvan zijn a la minuut beschikbaar. Jammer genoeg betreft dit geen Nederlandse ooievaars. Maar net over de grens in het Zwin in BelgiŽ zijn ooievaars gezenderd en vandaar weten we dat de ooievaars ook verder trekken dan Spanje en de straat van Gibraltar over steken.

En een ooievaar uit Wittenberg (tussen Berlijn en Leipzig) werd afgelezen in Alman in Turkije.

Van de zwarte ooievaars vanuit Polen (regio Dyrekcja) welke ook een zender dragen is te melden dat deze nog veel verder trekken en via de Bosporus verblijven in onder andere IsraŽl, aan het meer van Tiberias en in het nog verder gelegen Zuid Chad bij de Batha rivier en dan hebben die dus al zo’n 7000 km gehad.


 


Oktober: Bijzonder.

We zitten in de tweede helft oktober en nog steeds zijn ze er, de ooievaars in Oldemarkt. Mijn speciale correspondente aldaar, Mevr. Veldsink houd mij goed op de hoogte. Half augustus waren ze er, eerst in kleine aantallen en dat groeide uit tot een grote groep. En nu dus al meer dan 80 nachten op de ijsbaan. (met dank aan Veldsink voor de foto’s)Waarom? Is steeds de vraag. Waarom zitten deze ooievaars daar zo lang te overnachten en waarom zijn ze niet al lang op trek. We weten het niet maar de kans is groot dat het met het voedselaanbod te maken heeft. En in dit geval mogelijk met de muizenplaag. Een ooievaar is een echte muizeneter en die zijn er volop momenteel. Als je de grond goed bekijkt zie je 10 tallen muizenholletjes en heel veel loopsporen/gangen. Zet je de tuinslang op 1 vierkante meter dan zie je zo 10 muizen weg hollen. En dan zou je in 1 ha 10.000 muizen kunnen hebben. De schattingen wijzen ook in de richting van 6000 muizen per ha. Dus volop voedsel voor de ooievaar.Augustus:
Oldemarkt in de ban van de ooievaars/Ooievaars in de ban van Oldemarkt. In Oldemarkt zitten nu al een week of drie een groep ooievaars welke daar steeds komen te overnachten. Eerst waren er een stuk of 10 maar nu, 24 augustus, zijn het er veel meer.

Ik arriveer om 19.00 uur bij de ijsbaan en er is nog geen ooievaar te bekennen. Om de ijsbaan lopend zie ik er eentje heel hoog in de lucht boven het dorp. Dan om 19.30 strijkt de eerste neer op een lantaarnpaal van de ijsbaan. Na 10 minuten zitten er 4 en nog 10 minuten later al 10. Rond 20.00 uur zitten er op alle lantaarns ooievaars en tel ik er 26. Maar er komen nog steeds  meer ooievaars en die wijken nu uit naar een telecom mast, een hijskraan, hier en daar een dak en naar andere lichtmasten. Even later zitten er 12 in de telecommast en tref je bij alle invalswegen en rotondes in het dorp overal ooievaars. En bij de ijsbaan tref je vele dorpelingen welke genieten van de fraaie schouwspel, want zeg nu zelf, dit blijft een geweldig fenomeen, 80 ooievaars in je dorp.

 


We zitten al weer in augustus, de maand dat de ooievaars zich gaan verzamelen om op trek te gaan. Dit is dus de maand met veel kans op grotere groepen ooievaars welke op thermiek in de lucht zweven.


Juli: In de julimaand dreigt er weer een muizenplaag met name in Zuidwest Frysl‚n. Voor boeren en muizen redelijk rampzalig maar voor muizenliefhebbers als buizerd, torenvalk, reigers, meeuwen en natuurlijk ooievaars ontstaat er dan een soort van tafeltje dek je. Bij Tjerkgaast, waar de ooievaars normaliter eigenlijk niet voorkomen tref ik er een 40 tal op een ondergezet weiland aan.


We zitten al weer in juli en met de voorbije zeer warme dagen, ging bij de ooievaars het hitteprotocol in. Normaliter zit er in het voer voldoende vocht maar met extreme warmte krijgen de jonge ooievaars ook water aangeleverd op het nest.

Juni: Al dat ringwerk doen we natuurlijk niet voor niets. Hierdoor kunnen we ontzettend veel gegevens verzamelen en weten we ook waar “onze” ooievaars verblijven. Zien we ergens een ooievaar met een ring, dan kunnen wij aan de hand van het nummer achterhalen waar deze vandaan komt, wat de leeftijd is, en wie de ringer is. Zo weten we bijvoorbeeld dat op het nest in Tijnje ooievaar 4527 zit welke in 1999 geboren is in Earnew‚ld. Maar ook over de trek komen we veel aan de weet. Want uit BelgiŽ, Frankrijk, Spanje en Portugal krijgen we veel meldingen van trekkers en overwinteraars. En hoewel in landen als Spanje en Portugal natuurlijk ook heel veel ooievaars broedden, blijven onze overwinterende ooievaars daar dus niet om te broedden. De ooievaars welke daar nu op het nest zitten zijn dus niet uit Nederland afkomstig maar echt Spaans of Portugees.
Maar niet minder mooi, getuige bijgaande foto’s. Met dank aan Renť Phillips fotografie.


Op 17 juni hebben we weer onze jaarlijkse ring-dag gehouden. In Earnew‚ld zijn een 24 tal nesten met ruim 40 jongen en 30 daarvan hebben we kunnen ringen. In Beetsterzwaag hebben we op een 50 tal nesten ruim 70 jongen gespot en 50 daarvan zijn nu geringd. Met deze aantallen jongen is 2019 een heel gemiddeld jaar wat broedsucces betreft. Normaliter ligt dit op 1,8 jong per nest en in Earnew‚ld halen we nu 1,7 jong per nest. In Beetsterzwaag ligt dat dus wat lager met 1,4 jong per nest.


Earnew‚ld, 3 juni. De jongen doen het uitstekend en er wordt druk voedsel aangevoerd. En ook al ben je nog niet al te groot, zo’n lekker mol gaat er wel in.


Het mooiste boerderij-dak te Lippenhuizen. Het blijft een fantastisch mooi gezicht. En ook op de naastgelegen silo zit een paartje ooievaars met jongen.

Halverwege mei: In mei leggen alle vogels een ei, is het gezegde, maar voor de ooievaars is dat eigenlijk april. Gemiddeld genomen heb je 1 april het eerste ei en 1 mei het eerste jong.

De eerste jongen zijn nu ook zichtbaar. Soms moet je lang onder een boom van een meter of 15 tot 20 staan om de eerste kopjes te ontdekken maar ze zijn er, als je even goed oplet.Op de boerderij zijn ze al wat ouder en zie je drie jongen welke al een stuk beter zichtbaar zijn.Verder zijn er dit jaar diverse nesten waar wel gebroed is maar waar de eieren uit het nest zijn geraakt. Je ziet nu dan vaak wel 2 ooievaars op het nest maar deze verdwijnen meteen allebei wanneer je in de buurt van het nest komt. Kortom zoveel jongen als vorig jaar zullen we in 2019 zeker niet gaan halen.Kortom, er zijn momenteel nog veel ooievaars welke zitten te broedden, hier en daar liggen aangepikte eieren

er kruipen jongen uit het ei

 

en

ma of pa staat op het nest met de eerste jongen

 

April: Op weg naar het nest!

Garijp.

Amersfoort.

Buitenpost.

Lelystad.

Megen.

Earnew‚ld via onze webcam, in/op het nest.


We zijn weer live in de lucht. Vanuit Earnew‚ld kunt u weer in het ooievaarsnest kijken. Balsend , copulerend, en spectaculaire vliegbeelden, er valt weer van alles te zien.

Maart: Het is vandaag 1 maart en gisteren hadden we nog de indruk dat we al mei waren, wat het weer betreft. Het eerste kievitsei gevonden in februari. Dat is toch echt een unicum.

In park Vijversburg bij Tietjerk zijn de eerste 12 nesten weer bezet.

En ook de reigers zijn druk in de weer met hun nesten. Reigers leggen veel eerder dan ooievaars een ei en ik schat het aantal nesten daar op een kleine 30, dus te zijner tijd is daar veel concurrentie.
In Earnew‚ld zitten de ooievaars weer heel hoog in de boom.

En natuurlijk ook op hun paalnest, in de karakteristieke houding.

Verder een mooi nest in de Elseboom en het paar wat in de Berk hun nest heeft moet bijna horizontaal opstijgen.Februari:
Vandaag 15 februari en schitterend zonnig weer. In Beetsterzwaag zijn de eerste 2 ooievaars terug van weggeweest. Tegenover van Harinxmastate treffen we ooievaar 7339 welke in 2005 is geboren aan het ter Haaswegje in Staphorst. In de afgelopen 15 jaar is deze vogel nooit eerder ergens afgelezen. In het weiland naast het kantoor van It Fryske Gea loopt nog een exemplaar en ook deze vliegt even later naar het nest aldaar.


De telling is voorbij.

Nog niet alle resultaten zijn binnen maar hierbij eerst de voorlopige uitslag.
Traditiegetrouw zitten de meeste ooievaars bij De Schiphorst, daar zijn er 108 geteld. Verder zit er bij Oss een grote groep van 75 exemplaren.
Dan de ooievaars “ van Mevrouw Harders” te Voorburg, waar er 34 waren en ten noorden van Utrecht zaten 32. Verder veel enkelingen en zeer kleine groepjes.
In totaal zijn er tot nu toe gegevens binnen van 547 getelde ooievaars. Bron: STORK.


Een nieuw jaar, dus nieuwe kansen voor de ooievaar.

We beginnen dit jaar met onze jaarlijkse wintertelling. Deze wordt gehouden op 12 en 13 januari en Pr. Mr. Pieter van Vollenhoven roept ons via STORK op om mee te tellen.
U kunt uw gegevens (aantal+ locatie+ eventueel ringnummer) doorgeven via wintertelling2019@ooievaars.eu


Klik hier voor het nieuws van 2018


Terug naar boven