Nieuws

Juni: Earnew‚ld, 3 juni. De jongen doen het uitstekend en er wordt druk voedsel aangevoerd. En ook al ben je nog niet al te groot, zo’n lekker mol gaat er wel in.


Het mooiste boerderij-dak te Lippenhuizen. Het blijft een fantastisch mooi gezicht. En ook op de naastgelegen silo zit een paartje ooievaars met jongen.

Halverwege mei: In mei leggen alle vogels een ei, is het gezegde, maar voor de ooievaars is dat eigenlijk april. Gemiddeld genomen heb je 1 april het eerste ei en 1 mei het eerste jong.

De eerste jongen zijn nu ook zichtbaar. Soms moet je lang onder een boom van een meter of 15 tot 20 staan om de eerste kopjes te ontdekken maar ze zijn er, als je even goed oplet.Op de boerderij zijn ze al wat ouder en zie je drie jongen welke al een stuk beter zichtbaar zijn.Verder zijn er dit jaar diverse nesten waar wel gebroed is maar waar de eieren uit het nest zijn geraakt. Je ziet nu dan vaak wel 2 ooievaars op het nest maar deze verdwijnen meteen allebei wanneer je in de buurt van het nest komt. Kortom zoveel jongen als vorig jaar zullen we in 2019 zeker niet gaan halen.Kortom, er zijn momenteel nog veel ooievaars welke zitten te broedden, hier en daar liggen aangepikte eieren

er kruipen jongen uit het ei

 

en

ma of pa staat op het nest met de eerste jongen

 

April: Op weg naar het nest!

Garijp.

Amersfoort.

Buitenpost.

Lelystad.

Megen.

Earnew‚ld via onze webcam, in/op het nest.


We zijn weer live in de lucht. Vanuit Earnew‚ld kunt u weer in het ooievaarsnest kijken. Balsend , copulerend, en spectaculaire vliegbeelden, er valt weer van alles te zien.

Maart: Het is vandaag 1 maart en gisteren hadden we nog de indruk dat we al mei waren, wat het weer betreft. Het eerste kievitsei gevonden in februari. Dat is toch echt een unicum.

In park Vijversburg bij Tietjerk zijn de eerste 12 nesten weer bezet.

En ook de reigers zijn druk in de weer met hun nesten. Reigers leggen veel eerder dan ooievaars een ei en ik schat het aantal nesten daar op een kleine 30, dus te zijner tijd is daar veel concurrentie.
In Earnew‚ld zitten de ooievaars weer heel hoog in de boom.

En natuurlijk ook op hun paalnest, in de karakteristieke houding.

Verder een mooi nest in de Elseboom en het paar wat in de Berk hun nest heeft moet bijna horizontaal opstijgen.Februari:
Vandaag 15 februari en schitterend zonnig weer. In Beetsterzwaag zijn de eerste 2 ooievaars terug van weggeweest. Tegenover van Harinxmastate treffen we ooievaar 7339 welke in 2005 is geboren aan het ter Haaswegje in Staphorst. In de afgelopen 15 jaar is deze vogel nooit eerder ergens afgelezen. In het weiland naast het kantoor van It Fryske Gea loopt nog een exemplaar en ook deze vliegt even later naar het nest aldaar.


De telling is voorbij.

Nog niet alle resultaten zijn binnen maar hierbij eerst de voorlopige uitslag.
Traditiegetrouw zitten de meeste ooievaars bij De Schiphorst, daar zijn er 108 geteld. Verder zit er bij Oss een grote groep van 75 exemplaren.
Dan de ooievaars “ van Mevrouw Harders” te Voorburg, waar er 34 waren en ten noorden van Utrecht zaten 32. Verder veel enkelingen en zeer kleine groepjes.
In totaal zijn er tot nu toe gegevens binnen van 547 getelde ooievaars. Bron: STORK.


Een nieuw jaar, dus nieuwe kansen voor de ooievaar.

We beginnen dit jaar met onze jaarlijkse wintertelling. Deze wordt gehouden op 12 en 13 januari en Pr. Mr. Pieter van Vollenhoven roept ons via STORK op om mee te tellen.
U kunt uw gegevens (aantal+ locatie+ eventueel ringnummer) doorgeven via wintertelling2019@ooievaars.eu


Klik hier voor het nieuws van 2018


Terug naar boven